Výbor ZO ČZS

Členové výboru Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Katovice zvolení na výroční členské schůzi dne 22. února 2014.
 

Předseda: Roman Dub +420 777 570 515  
Místopředsedkyně: Alena Fáberová    
Tajemnice: Alena Navrátilová    
Účetní, pokladní: Pavlína Kořánová    
Správce moštárny: Pavel Lemberger    
       
Další členové: Alena Bláhová    
  Luboš Botur    
  Jaroslava Holečková    
  Hana Hrušovská    
  Tomáš Maleč    
  Roman Navrátil    
  Václav Švelch    
  Růžena Tomšovicová    
  Daniel Trčka    
  Miroslav Vyroubal    
  Dana Zdráhalová